Se alla
5 bilder

Unos Djur

Uno Axelsson hade konstnärliga ambitioner redan i ungdomen, men det var först sedan han börjat arbeta i skogen som han hittade sin nisch. Från 1975, då han påbörjade sitt arbete med träskulpturer, till 2002, när han avled, skapade han cirka 250 skulpturer.
Hans arbete föregicks av noggranna studier av objektet som skulle skapas i trä. Man blir förvånad över Unos förmåga att se levande väsen inuti en träbit och förvandla träet till en otroligt detaljrik träskulptur.
Stora knotor och stammar som av olika anledningar inte sträckt sig rakt mot solen är typiska för det som satte Unos fantasi i rörelse. Ur dessa, till synes naturens misslyckanden, har Uno skapat underbara konstverk av sällan skådat slag.
Verken utstrålar en sällsynt närvaro och inte sällan med en god portion humor. Den kombinationen gör utställningen tillgänglig för besökare i alla åldrar och med olika grad av konstintresse.

Adress:

Hjälmryd 2

Visa telefonnummer