Gingri Ön

Gingri Ön fiskevårdsområde ligger i Viskans huvudfåra (från Marsjön till landsvägsbron i Gingri). Här finns: Abborre, Braxen, Gädda, Lake, Mört, Sutare, Ål, Öring Viskan är ej försurad. Fiskevårdsområdet ingår i Kommunfiskekortet.