Se alla
6 bilder

Borås Miniatyrångloksällskap

Borås MiniatyrÅngloksSällskap och järnvägen Sandlid–Rustansberg. Med spårvidden 7¼” eller 184 mm kan lokföraren sitta på loket för att köra och resenärerna kan färdas säkert i vagnarna. Både fordon och bana går att bygga på ett för en järnväg riktigt sätt och signalanläggningar kan använda den spårledningsteknik som används på normalspåriga järnvägar.

De flesta fordon är byggda i skala 1:8, men även andra fordon i större skalor går att använda, så länge de håller vår spårvidd.

Föreningen bildades hösten 1980, med syftet att förvalta och vårda arvet efter Rustan Lange samt fullfölja och utveckla hans idé:
”Att på en föreningsägd bana genomföra riktig tågtrafik med enskilda medlemmars privatägda lok.”

Sandlid–Rustansbergs Järnväg är föreningens bana och var 1986 färdig för trafik i sin hela längd över 1 km. En del av de saker, som än i dag används, har varit i bruk ända sedan 1956 och ingick i den anläggning som Rustan Lange hade på utställningen ”TÅG 62” i Göteborg.

Adress:

Brinellgatan 18

Visa telefonnummer