Syrisk Ortodoxa Församlingen

Vår historia i Borås sträcker sig drygt 45 år tillbaka till början av 70-talet. De två första familjerna var Sitki Chindehs och Alexander Shahins familj. Tredje familjen som slöt upp 1975 i Borås var Josef Sahins familj. Åren som följde växte Borås familj för familj till att idag vara drygt 200 familjer. P.g.a. av kriget i Syrien så har medlemsantalet dubblats på senare år. De första 30 åren hyrde vi Hulta kyrka fram till 2006. Vi har även under årens lopp lånat Gustav Adolf och Carolikyrkan för större uppslutningar som bröllop och begravningar. Gustav Adolf lånar vi än idag till de större högtiderna som Jul- och Påskdagen.

Ett par personer har genom åren varit förhandsfigurer och goda trotjänare till vår församling i Borås. Idag avlidne Sitki Chindeh och hans avlidne broder Beho Ulug, må de vila i frid. Jakob Sahin, idag över 80 år, verkade och jobbade mycket tätt med Sitki Chindeh med kyrkans frågor och olika sysslor. Efter Sitki och Jakob tog Beho Ulug över som i slutet av sitt liv samarbetade med vår senaste kyrkoherde Josef Sahin. Josef verkade i över 15 år fram till 2014.

Adress:

Hultabackegatan 2

Visa telefonnummer