Brokyrkan

Att en församling har fötts, lever och finns till är ett minst lika stort under som att en människa blir till och existerar. Om det är ett större under beror det i så fall på att församlingen består av många människor som alla sagt ja till Jesus som Frälsare, Herre och Vän. I församlingen sammanfogas alltså alla dessa till ett ännu större under. Och de båda, människa och församling, är Guds tanke och idé. Det är mäktigt och ger direkt stor mening till varje människas liv!

Adress:

Våglängdsgatan 5

Visa telefonnummer