Borås Adventkyrkan

Adventistsamfundet grundades officiellt den 21 maj 1863 i USA. Världsvitt har Adventistsamfundet ca 15 miljoner medlemmar, varav ca 2 800 medlemmar i Sverige fördelade på 36 församlingar. Ordet advent betyder ankomst och syftar till vår väntan på Jesu andra ankomst.

Adress:

Gustav Adolfsgatan 7

Visa telefonnummer