Bodakyrkan

Borås Baptistförsamling bildades 1884 då en handfull grupp människor bildade församling. Under 80 år, 1900 till 1982 verkade församlingen i Betelkapellet påTorstensonsgatan i Borås centrum. Sedan dess finns vi i Bodakyrkan, i"navet" mellan Boda, Hässleholmen och Brämhult.

Borås Baptistförsamling är en fri och självständig församling,detta utesluter inte samverkan, omsorg och lojalitet med andra församlingar,och tillhör därför Equmeniakyrkan, grundad av svenska baptistsamfundet, metodistkyrkan och missionskyrkan.

Adress:

Milstensgatan 6

Visa telefonnummer