2
0203

Tjolöholms slott är ett slott i Fjärås socken i norra Halland i Sverige (sedan 1974 i Kungsbacka kommun), beläget på en halvö i Kungsbackafjorden. Den nuvarande slottsbyggnaden är uppförd i engelskinspirerad tudorstil 1898–1904 efter ritningar av Lars Israel Wahlman. Slottet förklarades som byggnadsminne 1991 och ägs och förvaltas idag av Stiftelsen Tjolöholm. Innehåll 

Historia
Tjolöholm nämns 1231 under namnet Thiulfö och tillhörde då kung Valdemar Sejr i Danmark. Slottets första namn var antingen Tjole (Tiolle Sättegårdh 1646) eller Tjolö (Thiollö, Tiollö 1597). Tjole (eller Tjolö) kan komma av ett forndanskt *Thiola som troligtvis är släkt med fornvästnordiska þjó (de tjockaste delen av lår eller skinka). *Thiola syftar antagligen på den bergshöjd som slottet ligger på.[1] 1659 kom Tjolöholm i svensk ägo, då fältmarskalk Carl Mauritz Lewenhaupt köpte det. Det såldes 1692 till Fabian Wrede. Genom gifte tillföll Tjolöholm släkten Sparre 1701. Det köptes 1751 av landshövding Hans Hummelhielm och 1774 av Göteborgsgrosshandlaren Anders Swalin. Det var fideikommiss i hans släkt till 1841, då engelsmannen Richard Dann köpte det. Hans arvingar sålde 1863 Tjolöholm till Werner Santesson, som 1867 lät bygga en slottslik herrgård i italiensk renässansimitation. Tjolöholm köptes 1892 av James Fredrik Dickson. Ett nytt slott ritades i Tudor-stil av den då blott 27-årige arkitekten Lars Israel Wahlman. Kort efter att byggnadsarbetet påbörjats avled James Fredrik Dickson och bygget fick slutföras av hans hustru Blanche. Slottsbygget påbörjades 1898 och slottet stod färdigt 1904. Slottsbygget var ett av de sista stora i Sverige. Graniten till fasaden är bruten i Graversfors i Östergötland och Vånevik i Småland. Den ursprungliga, mycket påkostade, inredningen från varuhuset Liberty i London är helt bevarad. Inredningen är ett av Sveriges bästa exempel på Arts and Crafts. Slottet förklarades som byggnadsminne 1991. Idag ägs godset av Stiftelsen Tjolöholm som har i uppdrag att äga, förvalta och utveckla egendomens kultur- och naturvärden utifrån ett turistiskt perspektiv. Den operativa verksamheten leds sedan 2007 av vd Maria Sidén. Slottet är öppet för visning för allmänheten och till egendomen kommer ca 200 000 besökare per år.Källa Wikipedia.