ingvar oldsberg besöker contoret i göteborg
Ingvar Oldsberg känd tv profil på plats i Göteborg när restaurangen Contoret invigdes.