kräfter
Havskräfta, kejsarhummer, (Nephrops norvegicus), är en nära släkting till vanlig hummer men är betydligt mindre och slankare med långa smala klor. Till skillnad från sin större släkting lever den på mjuka bottnar av lera och sand i Skagerack och Kattegatt, vanligen på 30-40 meters djup men finns på djup ner till 400 meter. Den används ofta på kräftskivor i stället för sötvattenkräftor, framför allt på västkusten. Havskräftan har en mildare smak jämfört med diverse andra mindre kräftor. Den fiskas ibland via burfiske.
Kräftan, 'cancer' på latin och engelska, ett stjärntecken i zodiaken som omfattar 22 juni till och med 22 juli, med viss variation från år till år. Element: Vatten Kvalitet: Kardinal Planet: Månen  Källa wikipedia