knallen från borås
Knallen från Borås symboliserar för en lyckad svensk handel mellan olika branscher, sporter, städer och länder. Knallen kan man köpa på Svensk knallehandel.