vetefält
Vete eller vanligt vete (Triticum aestivum) är en art i vetesläktet som hör till familjen gräs. Det är den absolut viktigaste vetearten i odling idag, och det finns ett stort antal sorter anpassade för olika odlingsförhållanden. Vete är en allohexaploid. Vetet är ettårigt och odlas över hela världen, framför allt för de stärkelserika frönas skull. Fröna har flera användningsområden, framför allt som mat, men också som djurfoder och bränsle. Som bränsle kan den både tjäna direkt genom förbränning eller efter jäsning och utvinning av etanol. Som mat kan vetet användas som det är, i mald form (mjöl) till bakning och som utvunnet veteprotein. Vetekornet innehåller gluten. Vetet ger 6 300 kg/ha (Höstvete) till 4 400 kg/ha (Vårvete) i skörd i Sverige [1]. Det som skiljer vår- och höstvete är när på året det sås. Ofta lämpar sig dock en typ av vete inte för sådd under båda perioderna. Källa wikipedia