tänkaren
Tänkaren, franska Le Penseur, skulptur i brons av Auguste Rodin. Skulpturen föreställer en man i djup tanke som är upptagen med någon svår frågeställning. Rodin utförde en mindre gipsversion runt 1880, och färdigställde den första stora bronsversionen 1902, som första gången visades 1904. Originalstatyn finns på Musée Rodin i Paris. Ett stort antal avgjutningar finns på olika museer, och många repliker i olika storlek har också framställts. Tänkaren har ofta använts som en sinnebild för att symbolisera intellektuell aktivitet, och inte minst filosofi. Den har därför också ofta blivit parodierad.