boråsborås
d
 
Din FöretagsguideDin Turistguide

klart.se

01

02

03

04

05


Skolor

 

 

 

John Bauergymnasiet


Adress: Älvsborgsg. 4 504 30 BORÅS
Tel: 033-720 55 00
Fax: 033-41 15 19
E-post: boras@johnbauer.nu
Hemsida: http://www.johnbauer.nu/ 

Våra program

2Teknik
2IT
2Fordon
2Restaurang
2Turism Ekonomi 

Skolor i Borås
upp

 

Kitas Gymnasium


Adress: Bryggareg. 12, 503 38 BORÅS
Tel: 033 - 13 83 10
E-post: info@kitas.se
Hemsida: http://www.kitas.se/ 

Våra program

2Naturvetenskapsprogrammet
2Samhällsvetenskapsprogrammet
2Humanistiska programmet
2Ekonomiprogrammet
2Teknikprogrammet
2Affärsprogrammet
2Frisörprogrammet

Skolor i Borås
upp

 

Realgymnasiet


Adress: Viskastrandsg. 3, 506 30 Borås
Tel: 033 - 700 45 40
Hemsida: http://www.realgymnasiet.se/

Våra program

2Naturguide - Äventyr (NB)
2Djurvård (NB)
2Hund (NB)
2Naturvetenskap (NB)
2IT-tekniker (EE)
2Teknikvetenskap (TE)
2Informations- och medieteknik (TE)
2Stylist (HV)

Skolor i Borås
upp

 

JENSEN gymnasium


Adress: Fabriksg. 10, 503 38 BORÅS
Tel: 033 - 722 27 60
Fax: 033-41 15 19
E-post: vd@jenseneducation.se
Hemsida: http://www.jenseneducation.se/

Våra program

2EK: Ekonomi
2HA: Försäljning och entreprenörskap
2NA: Naturvetenskap
2SA: Samhällsvetenskap
2SA: Beteendevetenskap

Skolor i Borås
upp

 

Kunskapsskolan Borås


Adress: Lagercrantz Plats 9, 504 31 BORÅS
Tel: 08-510 082 70
E-post: info.boras@kunskapsskola.se
Hemsida: http://www.kunskapsskolan.se/ 

Personligt utformad utbildning

2Personliga mål
2Personlig handledare
2Personligt schema
2Webbportal, Kunskapsporten
2Personlig handledning

Skolor i Borås
upp

 

Portalens Gymnasium i Borås AB


Adress: Lagercrantz Plats 9, 504 31 BORÅS
Tel: 033-720 55 00
Fax: 033-41 15 19
E-post: boras@johnbauer.nu
Hemsida: http://www.portalensgymnasium.se/

Våra program

2Digital Produktion
2IT-kommunikation
2Datasäkerhet

Skolor i Borås
upp

 

Daltorpskolan


Adress: St. Tvärgränd 1, 504 33 BORÅS
Tel: 033 - 35 79 72

2Elevvårds- och antimobbningsarbete
2Kompisstödjare
2Främja gemenskap
2Frygghet i klassen

Skolor i Borås
upp

 

Funningenskolan


Adress: Boviksv., 504 93 BORÅS
Tel: 033 - 25 21 40

För ungdomar i åk 7-9 som är i
behov av särskilda utbildningsinsatser.

Skolor i Borås
upp

 

Sjöboskolan


Adress: Nolhagag. 7, 506 43 BORÅS
Tel: 033 - 35 80 40

Sjöboskolans verksamhetsområde

2Förskoleklass
2Grundskola år 1-6,
2Grundsärskola år 1-6
2Fritidshem


Skolor i Borås
upp

 

Bergslenagymnasiet


Adress: Bergslenag. 4, 506 30 BORÅS
Tel: 033 - 35 39 520

Våra program

2Introduktionsprogram (IM)
2Barn- och fritidsprogrammet (BF)
2Estetiska programmet (ES)
2Fordons- och transportprogrammet (FT)
2Hantverksprogrammet (HV)
2Industritekniska programmet (IN)
2Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

Skolor i Borås
upp

 

Norrbyskolan


Adress: Norrby Tvärg. 25-27, 504 37 BORÅS
Tel: 033 - 35 77 61
E-post: annika.davidsson@boras.se

Målsättning

2Att utvecklas
2Att vara delaktig samhällsmedborgare genom
     roligt lärande och en stimulerande studiemiljö.

Skolor i Borås
upp

 

Målsrydskolan


Adress: Lövåsv. 4, 516 77 MÅLSRYD
Tel: 033 - 24 92 09

2Skola och fritidshem för för 1 - 6 åringar.

2Våra barn skall känna sig accepterade och trygga.
2kunskaper och färdigheter för livet.
2Att var delaktiga och ta ansvar för verksamheten.
2Man skall ta hänsyn till varandra.


Skolor i Borås
upp

 

Dannikeskolan


Adress: Stormv., 516 94 DANNIKE
Tel:
033 - 35 54 40

2Skola och fritidshem för för 1 - 12 åringar.
2Ligger i naturskön miljö.
2Föräldraengagemang
2Trygghet
2Ansvar
2Samverkan

Skolor i Borås
upp

 

Fristadskolan


Adress: Skolv., 513 34 FRISTAD
Tel:
033 - 35 85 60

Målsättning

2Trivsam arbetsplats för alla
2Att acceptera varandra
2Att alla elever skall kunna utvecklas


2Har elevkafeteria med: spel, video, datorer, biljardrum m.m.

Skolor i Borås
upp

 

Asklandaskolan


Adress: Askv. 14, 513 32 FRISTAD
Tel:
033 - 35 87 87

2För elever mellan 6 - 12 år
2Integrerad förskola och fritidshem
2Borgar för trygghet och utveckling
     för eleverna
2 Respekt
2Ansvar
2Trivselregler

Skolor i Borås
upp

 

Viskastrandsgymnasiet


Adress: Viskastrandsg. 8, 506 30 BORÅS
Tel:
033 - 35 31 00

2Bygg- och anläggningsprogrammet
2El- och energiprogrammet
2Estetiska programmet
2Estetik och media
2Fordons- och transportprogrammet
2Hantverksprogrammet
2Finsnickare
2Industritekniska programmet
2Datorstyrd process-teknik / Svetsteknik
2Industritekniska programmet
2Grafisk Teknik & Design

Skolor i Borås
upp

 

Tummarpskolan


Adress: Boråsv. 54, 516 31 DALSJÖFORS
Tel:
033 - 35 80 10

2Grunsskola
2Förskoleklass
2Fritids
2Blandadklass 1 - 3 år

Skolor i Borås
upp

 

Kristinebergskolan


Adress: Sparrfeltsg. 6, 504 44 BORÅS
Tel:
033 - 35 79 89
E-post: ann-kristin.sjoren-stendahl@boras.se

2Grundskola
2Fritidshem


Skolor i Borås
upp

 

Engelbrektskolan


Adress: Engelbrektsg. 14, 506 36 BORÅS
Tel:
033 - 35 79 97
Fax: 033-41 15 19
E-post: engelbrektskolan@boras.se

2F - 9 - skola
2710 Elever från 6 - 16 år
2Idrottshall
2Borgar för:
2God kvalitet
2Kunskap
2Trygghet och en stabil plattform för framtiden

Skolor i Borås
upp

 

Slättängskolan


Adress: 513 50 SPARSÖR
Tel:
033 - 35 89 25
E-post: viktoria.holmesten@boras.se

2F - 2 Fritids
2230 elever
2Matsal
2Satsar på läsutvecklng.
2Internet
2Bibliotek

Skolor i Borås
upp

 

Borgstenaskolan


Adress: Borgstenaskolan Länsväg 183, 513 97 BORGSTENA
Tel:
033 - 26 30 46
E-post: monica.rodhe@boras.se

2Grundskola
2Vacker lantlig miljö
2Föräldraengagemang
2Hinderbana


Skolor i Borås
upp

 

Trandaredskolan


Adress: Trandaredsg. 36, 507 61 BORÅS
Tel:
033 - 35 80 91
E-post: katarina.thur@boras.se

2F - 6 skola
2Glädje
2Trygghet
2Ansvar
2Respekt
2Fritids

Skolor i Borås
upp

 

Tullengymnasiet


Adress: Tullatorget, 504 60 BORÅS
Tel:
033 - 35 78 44
E-post: tullengymnasiet@boras.se

Våra program

2Preparandutbildning (IMPRE)
2Programinriktat individuellt val (IMPRO) OBS! ansökan via      Antagningsenheten Sjuhärad
2Yrkesintroduktion (IMYRK)
2Individuellt alternativ (IMIND)
2Språkintroduktion (IMSPR)

Skolor i Borås
upp

 

Fjärdingskolan


Adress: Åsv., 507 40 BORÅS
Tel:
033 - 35 80 35
E-post: per.kettisen@boras.se

2Från förskoleklass till 6 år
2Träningsskola från förskoleklass till 10 år
2Datorer i varje klassrum
2Förberedelseklass svenska undervisning
2Mångkulturell skola

Skolor i Borås
upp

 

Raise Your Standards AB


Adress: Katrinedalsg. 15, 504 51 BORÅS
Tel:
0731 - 80 01 11

Skolor i Borås
upp

 

Sandaredskolan


Adress: Skolv., 518 30 SANDARED
Tel:
033 - 35 88 43
E-post: tuula.elfstrom@boras.se

2Jobbar mot mobbning
2F - 6 Skola
2Fritids
2Förskoleklasser och 1 - 6 år
2353 Elever
2Jag vill, jag kan, jag duger

Skolor i Borås
upp

 

Almåsgymnasiet


Adress: Alingsåsv. 36, 504 38 BORÅS
Tel:
033 - 35 78 00
E-post: almasgymnasiet@boras.se

Våra Utbildningar

2Barn- och fritidsprogrammet
2Handels- och administrationsprogrammet
2Florist
2Inredning
2Frisör
2Stylist, hår och makeup
2Hotell- och Restaurangprogrammet
2Industriprogrammet
2Livsmedelsprogrammet
2Omvårdnadsprogrammet
2Hotell- och turismprogrammet
2Lärlingsutbildning
2Priv
2Gymnasiesärskola
2Arbetsplatsförlagd utbildning (APU)
2Utlandspraktik
2Individuellt val
2Yrkesinriktad vuxenutbildning

Skolor i Borås
upp

 

Bodaskolan


Adress: Milstensg. 25, 507 42 BORÅS
Tel:
033 - 35 79 09
E-post: jerry.andersson@boras.se

2F - 6
2Fritidshem

Skolor i Borås
upp

 

Särlaskolan


Adress: Särlag. 1, 504 39 BORÅS
Tel: 033 - 35 80 74
E-post: catarina.bergh@boras.se

2Från 4 - 9 år
2Vacker natur nära
2Smarts Boards
2Bärbara datorer

Skolor i Borås
upp

 

Viskaforsskolan


Adress: Varbergsv. 79, 504 93 BORÅS
Tel:033 - 35 79 02
E-post: peter.bengtsson@boras.se

2F - 9
2F - 2
2615 elever
2Nära fritidshem
2Nära skogen
2Mentor som guidar eleven
2Elevråd

Skolor i Borås
upp

 

Ekarängskolan


Adress: Hansingg. 121, 507 53 BORÅS
Tel:033 - 35 81 03
E-post: henrik.almer@boras.se

2Från 6 - 12 år
2Grönområde
2Engagerade vuxna
2Samverkan med skolråd
2Profil kreativ svenska

Skolor i Borås
upp

 

Sven Eriksonsgymnasiet


Adress: Sven Eriksonsplatsen, 503 38 BORÅS
Tel: 033 - 35 80 49
E-post: sveneriksonsgymnasiet@boras.se

Våra utbildningar

2NIU, Nationella idrottsutbildningar
2LIU, Lokalla idrottsutbildningar
2BF, Fritid och hälsa
2Entreprenörsprogrammet
2Ekonomiprogrammet
2IB, International Baccalaureate
2Teknikprogrammet
2Lärlingsutbildning

Skolor i Borås
upp

 

Myråsskolan


Adress: Kyrkv. 49, 507 33 BRÄMHULT
Tel: 033 - 35 39 11
E-post: kerstin.gotesson@boras.se

2F- 6 Skola
2500 Elever
2Har tre förskoleklasser
2Musik-natur-rörelse profil
2Datorer i varje klassrum
2Elever har egen e-postadress

Skolor i Borås
upp

 

Sandhultskolan


Adress: Bredaredsv. 10, 504 78 SANDHULT
Tel: 033 - 35 53 18
E-post: annika.davidsson@boras.se

2F- skola
2Fritidshem
2Förskoleklass och årskurs 1 - 6
2Bibliotek
2Lärande för alla
2Trivsel
2Kreativitet
2Kvalitet
2Elevråd
2Kamratstödjare
2Skol IF

Skolor i Borås
upp

 

Bergdalskolan


Adress: Gustav Adolfsg. 81, 504 57 BORÅS
Tel: 033 - 35 88 71
E-post: eva.carlsson@boras.se

Vision

2Eleven i Centrum
2Elevens behov
2Utveckla elevernas sociala:
2Handlingskompetens och hälsomedvetande

Skolor i Borås
upp

 

Aplaredskolan


Adress: Boråsv. 22, 516 50 APLARED
Tel: 033 - 28 01 34
E-post: claes.hamberg@boras.se

Skolan mål

2Stimulans
2Inlärning
2Utvecklas i egen takt
2Arbeta självständigt och i grupp
2Reflekter över sin egen inlärning
2Fritidshem
2Förskola
Skolor i Borås
upp

 

Gula Skolan


Adress: Skolv., 513 34 FRISTAD
Tel: 033 - 35 87 03
E-post: maria.bella.Eriksson@boras.se

2Lust att lära och möjlighet att lyckas
Datorer i varje klassrum


Skolor i Borås
upp

 

Byttorpskolan


Adress: Vindelg. 4, 504 65 BORÅS
Tel: 033 - 35 79 27
E-post: lena.larsson@boras.se

2250 elever
2F - 6
2F - 2
2Träningsskola 1 - 10 år
      Vision:
2Du syns
2Du kan
2Du är bra
2Du är unik

Skolor i Borås
upp

 

Dalsjöskolan


Adress: Dalsjöv., 516 34 DALSJÖFORS
Tel:033 - 35 87 10
E-post: marianne2.johansson@boras.se


2Elevråd
2Bibliotek
2Datorer

Skolor i Borås
upp

 

Kilskolan


Adress: 513 50 SPARSÖR
Tel: 033 - 35 89 30
E-post: viktoria.holmesten@boras.se

2110 elever
     klasser:
23, 4, 5, 6
     Likabehandlingsplan:
2Förebygga och förhindra trakasserier

Skolor i Borås
upp

 

Borås Kulturskola


Adress: S. Kyrkog. 36, 503 34 BORÅS
Tel: 033 - 35 76 46
E-post: Kulturskolan@boras.se

2Elevkår
2Elevsidor

Skolor i Borås
upp

 

Bäckängsgymnasiet


Adress: Schéleg. 7, 504 56 BORÅS
Tel: 033 - 35 79 40
E-post: backangsgymnasiet@boras.se
Hemsida: www.boras.se/backang

Våra utbildningar

2Adventure
2Designprogrammet
2Estetiska programmet
2Naturvetenskapsprogrammet
2Samhällsvetenskapsprogrammet

Skolor i Borås
upp

 

Sjömarkenskolan


Adress: Ljungv. 14, 518 41 SJÖMARKEN
Tel: 033 - 35 88 48
E-post: richard.edstrom@boras.se

2F - 6 Skola
2Fritidshem
2390 elever
2Alla människors lika värde

Skolor i Borås
upp

 

Svedjeskolan


Adress: Svedjeg. 5, 504 45 BORÅS
Tel: 033 - 35 79 93
E-post: anna.stensson@boras.se

2Från förskoleklass till år 6
2Skolbaromsorg
2Fritidshem
2180 barn

Skolor i Borås
upp

 

Rångedalaskolan


Adress: 516 93 RÅNGEDALA
Tel: 033 - 27 91 45
E-post: claes.hamberg@boras.se

2Förskola
2Fritidshem
2Nära natur

Skolor i Borås
upp

 

Svaneholmskolan


Adress: Skolg. 3, 515 61 SVANEHOLM
Tel: 033 - 29 18 69
E-post: hakan.lundberg@boras.se

2Förskoleklass
2År 1- 5
2Fritidshem

Skolor i Borås
upp

 

Drottning Blankas Gymnasieskola


Adress: St. Brog. 11, 503 30 BORÅS
Tel: 033 - 13 10 90
Hemsida: www.drottningblanka.se

Studieförberedande program


2Estetiska programmet
2Samhällsvetenskapsprogrammet
2Naturvetenskapsprogrammet
2Ekonomiprogrammet

Yrkesprogram


2Hantverksprogrammet
2Hotell- och turismprogrammet
2Vård- och Omsorgsprogrammet
2El och energiprogrammet

Skolor i Borås
upp

 

   

Adress: Humlegatan 13, 50451 Borås | Tel: 033-13 00 30 | Mobil: 070 -977 89 79 | E-post: info@borasboras.se | Copyrights. © BoråsBorås.se 2011
Start -Företagsguide - Nöjen - Shopping -Mat - Boende -Turistguide - Hemsida - Kontakt - Nattliv - Fototävling - Video - Borås - Video IF- Elfsborg - Parkering - Fotbollsklubbar
Frisörguiden - Föreningar- Om Jonas Liberg - Gym & FitnessTime - Lunchtime - Vänga Kvarn - Djurparken - Kitesurfing - KinnaKinna.se - Skolor - Tidning Online - Facebook